Mobilizacje stawów są to zabiegi wykonywane przy użyciu siły mięśni pacjenta. Stosowane techniki wykorzystują się różne rodzaje napięcia mięśniowego: izometryczne, izotoniczne, oraz formy mieszane auksotoniczne. Celem jest uruchomienie zablokowanych stawów, zniesienie restrykcji mięśniowych oraz redukcja bólu. W czasie tych zabiegów korzysta się z następujących technik:

  • relaksacji poizometrycznej,

  • hamowania antagonistycznego,

  • rytmicznych napięć mięśni,

  • aktywnych ruchów w kierunkach niebolesnych

Istotny jest tu ruch, bądź napięcie mięśni skoordynowane często z ruchem gałek ocznych oraz odpowiednią fazą oddechową. Zabiegi te mogą zastąpić niekiedy pasywne mobilizacje, czy manipulacje stawów . Zakres pojęcia mobilizacji został w ostatnich latach rozszerzony w zakresie stosowanych technik jak i struktur objętych tego typu działaniem. Zalicza się tu między innymi mobilizacje uciskowe punktów spustowych, struktur nerwowych określanych jako neuromobilizacje. W osteopatii stosuje się trzewne techniki mobilizacyjne likwidujące napięcia i zrosty międzypowięziowe.

mobilizacje

© 2023 by Dar-Med

  • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now